Ważna informacja dotycząca plików cookies.
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności
X

WYDAWNICTWO TRANSLEGIS

(d. WYDAWNICTWO TEPIS)

O SOBIE

Wydawnictwo powstało w 1989 r. z intencją opracowywania i publikowania materiałów przeznaczonych do doskonalenia zawodowego tłumaczy sądowych, z zamiarem wypełnienia istniejącej wówczas luki w tej dziedzinie. Pierwszym przedsięwzięciem było opracowanie i wydanie kompendium wiedzy dla tłumaczy przysięgłych pt. „Kodeks tłumacza sądowego” oraz zapoczątkowanie serii zbiorów tekstów paralelnych typowych dokumentów sądowych i urzędowych w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i polskim.

Do chwili obecnej nakładem wydawnictwa ukazało się 39 pozycji książkowych dla tłumaczy, w tym „Kodeks tłumacza przysięgłego” i „Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego”, rozprawy z zakresu translatoryki: „Wstęp do teorii tłumaczenia”, „Tłumaczenie prawnicze”, „L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation” oraz pokonferencyjne zbiory referatów wygłaszanych przez uczestników międzynarodowych forów przekładu prawniczego i sądowego.

Równolegle rozwijał się dział przekładów polskiego prawa gospodarczego na czele z historycznym tłumaczeniem na język angielski Kodeksu handlowego, pierwszym od wczesnych lat powojennych w Polsce, wydanym w 1991 r. Dało to asumpt do stałego poszerzania zbioru przekładów najważniejszych ustaw prawa cywilnego i gospodarczego, wykonywanych przez coraz liczniejszy zespół tłumaczy prawniczych, członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych, pod którego auspicjami działało podówczas Wydawnictwo TEPIS. Obecnie zbiór ten, pod nazwą „The Polish Law Collection”, zawiera regularnie aktualizowane tłumaczenie około 50 ustaw (p. www.polishlaw.com.pl), oparte na profesjonalnej metodologii i zunifikowanej terminologii prawnej, która stanowi zbiór pn. PolTerm. Metodologia i zasady tworzenia zbioru PolTerm były przedmiotem wielu opracowań.

Stałym miejscem publikacji takich i innych rozpraw na temat warsztatu tłumacza prawniczego jest magazyn dla tłumaczy specjalistycznych „Lingua Legis”, zawierający również teksty referatów wygłoszonych podczas krajowych Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, wydawany jako czasopismo nieperiodyczne pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy „TEPIS” od 1994 r.